Latihan Soal Struktur Data Pertemuan 1


Latihan Soal Struktur Data Pertemuan 11. Tipe data di bawah ini, yang tidak termasuk dalam tipe data sederhana, adalah...

a. Boolean

b. String 

c. Char

d. Integer

e. Float2. ==,<=, >=, !=, termasuk dalam op...

a. Aritmtika

b. Unary

c. Binary

d. Relaasi 

e. Bitwise

3. Type data yang menghasilkan bentuk keluaran nilai tyrue dan false (benar/salah)...

a. Boolean 

b. String

c. Char

d. Integer

e. Float4. Void main ()

 {

 ...(a)...x,y,z;

 Clrscr();

 Cout<<”\input nilai X=”;cin>>;

 Cout<<”\input nilai Y=”;cin>>;

 Z=X+Y;

 Cout<<”\n hasil penjumlahan=<<Z

 Getch();

 }Tipe untuk a, adalah...

a. Boolean

b. String

c. Char

d. Integer 

e. Array5. Void main

 {

 Int r=10; int S;

 Clrscr();

 S=10+ ++r;

 Cout+<<”r=”<<r<<”\n;

 Cout+<<”s=”<<s<<”\n;

 Getch();

 a. r=11,S=Z

Komentar